வணிகம்

NHPC உடன் GUVNL உடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டதால் மாறுதல்களை அடைந்தது

குஜராத் ஊர்ஜா விகாஸ் நிகம் (GUVNL) உடன் மின் வாங்கும் ஒப்பந்தத்தில் (PPA) கையெழுத்திட்டதற்கு பிறகு NHPC இன் பங்கு விலை 2.59% உயர்ந்து ரூ. 101.15 ஆக உயர்ந்தது. இந்த ஒப்பந்தம் 27 ஜூன் 2024 அன்று 200 மெகாவாட் சூரிய மின் திட்டத்திற்காக கையெழுத்திடப்பட்டது.

இந்த சூரிய மின் திட்டம் GSECL இன் RE-பார்க்கில் கவ்வடா (GSECL கட்டம்-3) இல் செயல்படுத்தப்படும். இந்த திட்டத்தின் மதிப்பீட்டப்பட்ட நிதி செலவுகள் சுமார் ரூ. 846.66 கோடி இருக்கும். ஒப்பந்தத்தின் நாளிலிருந்து 15 மாதங்களுக்குள் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும்.

இந்த திட்டம் NHPC இன் சூரிய மின்சாரம் துறையில் முன்னேற்றத்தை குறிக்கிறது. NHPC என்பது நீர்மின் வளர்ச்சியில் முன்னணி நிறுவனமாக இருந்தாலும், இது தற்போது சூரிய மற்றும் காற்று மின்சார துறைகளிலும் அதிக கவனம் செலுத்துகிறது. இது நிறுவனம் தனது ஆற்றல்களை பரப்புவதற்கும், பல வகையான மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மூலாதாரங்களில் தன்னைத்தானே நிலைநிறுத்துவதற்கும் உதவுகிறது.

NHPC இன் வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக, இந்திய அரசாங்கத்தின் ஆதரவு மிக முக்கியமானதாகும். 31 மார்ச் 2024 நிலவரப்படி, இந்திய அரசாங்கம் NHPC இல் 67.40% பங்குகளை வைத்துள்ளது. இந்த ஆதரவு NHPC இன் நீடித்த வளர்ச்சிக்கும், அதிகமான திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்கும் உதவுகிறது.

பொருளாதார முறையில், NHPC கடந்த காலத்தில் சில சவால்களை சந்தித்துள்ளது. இது ஒருங்கிணைந்த நிகர இலாபத்தில் 18.03% சரிவு காணப்பட்டது, இது ரூ. 610.93 கோடியாக குறைந்தது. இதேபோல, செயல்பாட்டின் வருவாயும் 6.93% குறைந்து ரூ. 1,888.14 கோடியாக இருந்தது. இது நிறுவனத்திற்கு எதிர்காலத்தில் அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கி, அதன் பணியாற்றும் திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

அதிக மின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், NHPC மற்ற மாநிலங்களுடனும் பல ஒப்பந்தங்களை கையெழுத்திட்டுள்ளது. இது நிறுவனத்தின் வளரும் திட்டங்களை மேலும் வலுப்படுத்தும். NHPC இன் இவ்வாறான முயற்சிகள், இந்தியாவின் மின்சாரத் துறையை வளமாக்கும் மற்றும் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல்களில் நம்மை முன்னேற்றம் அடையச் செய்யும்.